unifort-logo-mini

Docs Publicacions tècniques

Documentació i articles tècnics amb informació suggerent, majoritàriament relacionats amb l'àmbit de la pavimentació industrial.

  Arxius per mes de «febrer 2016»
Assaig del pèndol «in situ»

Tots els paviments haurien de complir amb la normativa vigent relativa a la resistència al lliscament (Rd) o lliscabilitat d'una superfície. Aquesta exigència dependrà del tipus d'activitat a desenvolupar sobre el mateix. A Espanya, el Codi tècnic de l'edificació defineix el Pèndol de fricció UNE-ENV 12633: 2003 com a únic mètode legalment exigible per a [...]
Llegeix-ne més