unifort-logo-mini

Docs Publicacions tècniques

Documentació i articles tècnics amb informació suggerent, majoritàriament relacionats amb l'àmbit de la pavimentació industrial.

  Arxius per mes de «juliol 2016»
Paquet de malla electrosoldada

La mallas electrosoldadas es la combinación de barras corrugadas usadas como elementos prefabricados sustituyentes de la ferralla montada en obra. El rendimiento de colocación es del orden de tres veces superior, lo que permite disminuir los plazos de ejecución de las unidades de obra requiriéndo menos personal para dicha función.

Llegeix-ne més