unifort-logo-mini

Docs Publicacions tècniques

Documentació i articles tècnics amb informació suggerent, majoritàriament relacionats amb l'àmbit de la pavimentació industrial.

  Totes les publicaciones de «Marta Salillas»
Barrera de vapor en paviments industrials de formigó

Què és una barrera de vapor? Les barreres de vapor són films de material termoplàstic, fabricats per extrusió en làmines fines habitualment de color negre, blanc o transparent. Són materials que s'empren per a minimitzar la transmissió d'aigua des del terra portant a través de la llosa de formigó. Les làmines de polietilè són elements [...]
Llegeix-ne més
Assaig del pèndol «in situ»

Tots els paviments haurien de complir amb la normativa vigent relativa a la resistència al lliscament (Rd) o lliscabilitat d'una superfície. Aquesta exigència dependrà del tipus d'activitat a desenvolupar sobre el mateix. A Espanya, el Codi tècnic de l'edificació defineix el Pèndol de fricció UNE-ENV 12633: 2003 com a únic mètode legalment exigible per a [...]
Llegeix-ne més