unifort-logo-mini

Rampes asfàltiques antilliscants amb carborúndum

Rampes d'accés vehicular amb textures antilliscants. Pavimentació mitjançant capa de rodolament de mescla bituminosa en calents, amb acabats a base de morter sintètic de slurry i sembrat d'àrids de carbur de silici calibre 16.

Torna a Paviments