unifort-logo-mini

Docs Publicacions tècniques

Documentació i articles tècnics amb informació suggerent, majoritàriament relacionats amb l'àmbit de la pavimentació industrial.

  Arxius de l'etiqueta «fibra de vidre»
Fibra de vidre per paviments

Fils tallats de fibra de vidre àlcali-resistent per al control i prevenció de la fissuració del formigó Els terres industrials han de suportar esforços adequadament durant tota la seva vida útil. Estan subjectes constantment a tensions i condicions que poden provocar fissures al llarg de la seva vida en servei. El principal problema és la [...]
Llegeix-ne més