unifort-logo-mini

Docs Publicacions tècniques

Documentació i articles tècnics amb informació suggerent, majoritàriament relacionats amb l'àmbit de la pavimentació industrial.

  Arxius de l'etiqueta «fibres d’acer»
Mostra de trencament de formigó armat amb fibra d'acer

Durant molts anys el formigó reforçat amb fibra d'acer s'ha utilitzat en aplicacions com ara els paviments industrials i el formigó projectat. Això és degut al fet que les dosificacions i fibres usades tradicionalment permetien únicament millorar el comportament post-crític del formigó dotant-lo d'un comportament semi-dúctil. Gràcies al desenvolupament de noves fibres més eficients, actualment [...]
Llegeix-ne més