unifort-logo-mini
Veient la etiqueta

Paviment de formigó denudat

S'anomena paviment de formigó denudat o amb textura superficial d'àrid vist a aquell sòl llur textura s'obté estenent un retardador d'enduriment sobre la superfície del formigó fresc i deixant transcórrer un temps suficient perquè la massa de formigó s'endureixi, amb l'excepció d'un petit gruix de morter superficial que es veu sotmès a l'efecte del retardant. Aquest morter sense fraguar s'elimina mitjançant un raspallat enèrgic combinat amb un rentat amb aigua, o bé mitjançant un reg amb aigua a pressió, per deixar un conjunt de gravetes al descobert.