Barrera de vapor en paviments industrials de formigó

Barreres de vapor sota les lloses de formigó

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Barreres de vapor sota les lloses de formigó

Què és una barrera de vapor?

Les barreres de vapor són films de material termoplàstic, fabricats per extrusió en làmines fines habitualment de color negre, blanc o transparent. Són materials que s’empren per a minimitzar la transmissió d’aigua des del terra portant a través de la llosa de formigó. Les làmines de polietilè són elements comunament utilitzats com impermeabilitzant en soleres de formigó (naus, habitatges, edificis civils …)

Per què s'utilitza la barrera de vapor?

La barrera de vapor solen estar prescrites amb freqüència en projectes de construcció de paviments de formigó, especialment en sota soleres interiors de naus industrials i fins i tot com a protecció per al curat del formigó. La seva utilització redueix la fricció entre la base i la llosa de formigó.

La seva col·locació ajuda a obtenir una correcta protecció contra la humitat, element totalment indesitjable quan el paviment ha d’anar protegit amb revestiments continus de resines.

Gruixos de les làmines de polietilè

Es recomana en gruixos mínims de 0,25 mm per reduir la transmissió de vapor i per a major durabilitat durant i després de la seva instal·lació.

Les làmines de polietilè disposen de diferents gruixos (galga 1). Galga-200, Galga-400, Galga-600, Galga-1000…

En quins casos es recomanen les barreres de vapor?

Les següents condicions justifiquen l’ús de barreres de vapor sota soleres de formigó:

  1. Un nivell freàtic permanent o estacionalment elevat, caiguda permanent d’aigua de pluja o d’un altre tipus que doni com a resultat nivells d’aigua per sobre del nivell de la llosa existent. A causa de la pressió hidrostàtica pot conduir-se humitat ascendent a través de la capil·laritat de llosa de formigó.
  2. Una sub-base de gra fi pugui permetre que la humitat pugi fins a la base de la llosa per flux capil·lar.
  3. Un gradient de pressió de vapor, on hi hagi una concentració més elevada de vapor d’aigua (una major humitat relativa) en una sub-base càlida provocarà que el vapor d’aigua pugi a través del formigó a la superfície de la llosa on l’aire és fred, sec i amb una menor humitat relativa.

Generalment es recomana sempre l’ús de làmines de polietilè en interiors, per la seva facilitat d’instal·lació i pel seu reduït cost en balanç amb els beneficis que aporta.

  1. Galga: La galga és una unitat de longitud utilitzada per a mesurar el gruix (espessor) de materials molt prims o extremadament fins. La galga es defineix com el gruix d’un objecte expressat en micres multiplicat per 4. Així, per exemple, una làmina de polietilè que tingui 25 micres (0,025 mm) de gruix serà de 100 galgues. La galga equival a un quart de micra.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari