Pintat amb poliuretà alifàtic en color blau

Quant de temps pot durar un revestiment epoxi o de poliuretà?

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Quant de temps pot durar un revestiment epoxi o de poliuretà?

Quant de temps en servei pot rendir un revestiment epoxi?

Si esteu pensant en instal·lar un revestiment epoxi pel paviment de la vostra nau industrial, contractar a una empresa especialitzada per fer el treball és crucial a fi d’obtenir una qualitat de grau professional. En aquest punt, probablement us preguntareu quina durada en el temps en podeu esperar. Com és evident, la resposta depèn de varies circumstàncies, però abans, repassem els factors que afecten al temps en servei durant el qual un revestiment epoxi pot rendir eficientment i les diferències entre diversos productes i sistemes.

Què es necessita perquè un recobriment epoxi tingui una llarga vida en servei?

Com es podria esperar, en el mercat s’ofereixen productes de diferents gammes i qualitats per a la realització de recobriments epoxi sobre paviments de formigó o altres suports. Com es obvi, els millors materials solen recompensar amb una millor longevitat, aparença, resistència, capacitat antilliscant, estabilitat del color davant els UV, entre d’altres prestacions i propietats al llarg del temps. No obstant això, no només es tracta d’invertir més diners en bons materials, doncs que un producte sigui més car que un altre, no necassàriament vol dir que hagi de ser millor. Es tracta també, d’aplicar-los correctament i que el sistemes de recobriments epoxi siguin els adequats en cada cas i estiguin ajustats a cada situació i entorn específic.

Els factors clau

Preparació mecànica prèvia

És imprescindible realitzar una bona preparació mecànica del substrat. Les juntes, esquerdes i impactes existents s’han de reparar abans i de forma correcta. Per a ampliar la informació, veieu els sistemes de preparació de superfícies per a paviments. La preparació mecànica constitueix un procés tan important, que al nostre entendre esdevé obligatori i inescatimable de realitzar-lo a fons i degudament.
Una preparació pobre, acurtarà estrepitosament la vida en servei del revestiment, contribuint a una fallada d’adhesió, factor que es detalla a continuació.

Adhesió

Calen utilitzar-se els productes promotors d’adherència adequats per a les condicions del suport i ambientals que hi puguin haver en cada entorn d’aplicació particular. Fins i tot cal tenir en compte els nivells d’humitat del formigó i de l’ambient, per tal de personalitzar el sistema per a cada aplicació segons sigui necessari. El procés d’aplicació del recobriment, ha d’assegurar una alta vinculació amb el suport, sigui aquest de formigó, ceràmic, metàl·lic, asfàltic… Per això, els imprimadors de ponts d’unió emprats, s’aplicaran sobre cada suport, a fi d’aconseguir sistemes de gran adherència per mitjà d’altes penetracions a la màxima profunditat superficial que sigui possible, i consolidacions, que alhora siguin compatibles amb el propi suport.

Múltiples capes

Per obtenir un enllaç fort, ben adherit i altament vinculat, amb un resultat final semblant al d’una membrana, son necessàries diverses capes. Com és evident, quantes més capes, més prestació n’obtindrem. És altament aconsellable posar les capes intermèdies necessàries, a més d’una o vàries capes superiors de segellat addicionals per protegir en el possible el paviment epoxi enfront ratllades, atacs químics, o qualsevol sol·licitació que sigui requerida. O perquè no, simplement com a millora estètica d’acabat, per a obtindre un resultat més amable a la vista, que ocultin les lleus marques de segellat amb el llavi de goma o del rodet que ocasionalment puguéssin ser apreciades i que l’acabat final esdevingui impecable.

No tindrà el mateix comportament ni la mateixa longevitat un sistema de pintura a base de dues a tres capes a rodet que un sistema multicapa. Un sistema de pintat epoxi o poliuretà tindrà a un consum aproximat entre 150 a 200 grams per capa, el que equivaldrà a un gruix d’uns centenars de micres; mentre un sistema multicapa epoxi monocolor o quars color entre la mescla de resina i àrids a saturació suposaràn varis mil·limetres de gruix.

Ús

Les solicitacions de l’entorn de treball a les quals s’enfronta un revestiment epoxi en un garatge comunitari son completament diferents al d’un pati de maniobres de camions de gran tonatge d’una nau industrial; o be una cuina d’una empresa de càtering o d’un restaurant, no te res a veure amb el paviment requerit per una sala d’exposició dedicada a la venda d’automòbils. Per això, els factors d’ús a considerar poden ser totalment diferents. La possibilitat de realitzar aplicacions personalitzades en cada cas és un factor important que cal tenir sempre present. La vida en servei anirà molt lligada a les condicions d’ús del revestiment i a l’entorn al qual està exposat. Per tant, son claus factors com dissenyar un sistema amb un nombre de capes adequades per no sobredimensionar-lo en excès, l’elecció de materials que químicament resisteixin als agents químics als quals estaran exposats, com por exemple vessaments accidentals o controlats, siguin ocasionals o permanents, graus de textura antilliscant necesàris per a proporcionar ambients segurs i eficients de treball

Només cal llegir la lletra petita a les fitxes tècniques dels productes, per a assabentar-se que no apareix cap valor temporal en termes vida útil dels revestiments. Les seves característiques i propietats son demostrades a través de la realització d’assajos i tota mena de proves i tests regulats i normalitzats en funció de valors que es corresponen als factors claus expressats anteriorment. Adhesió sobre el formigó, duresa shore D, resistència a la abrasió Taber, comportament davant el foc, resistència al lliscament… Tots els productes prometen resultats duradors, però qui decideix quina és la mitjana del que suposadament hauria de considerar-se un revestiment per a que fós “de llarga durada”?

Tanmateix, i com és de suposar, tot queda en una opinió subjectiva.

No sempre, però en segons quins casos, les següents afirmacions podrien arribar a ser correctes: «Tinc moltes visites de clients en aquesta àrea i necessito que estèticament estigui sempre presentable i amb una bona imatge. Per tant, prefereixo pintar més sovint, per exemple cada dos anys, i no haver de destinar tanta inversió inicial. Amb el que m’hagués costat un multicapa o un autoanivellador epoxi, ençà en tinc per pintar almenys tres o quatre vegades…». O bé… «Prefereixo invertir en un paviment continu amb prestacions més altes i no haver de tornar a invertir més diners en el paviment fins almenys d’aquí a vuit o deu anys… Cada vegada que haig de fer un recubriment em suposa un trasbals operatiu important, i em genera grans incomoditats que prefereixo evitar».

Evidentment els resultats tant mecànics a nivell prestacional, com estètics, d’un sistema i de l’altre, seran radicalment diferents. Però en funció de quina sigui la situació actual que es visqui en el moment, poden ser absolutament raonables i justificables.

Malauradament també hi ha altres factors econòmics, estratègics i operatius que poden influir en el moment de la presa de decisió envers la idoneïtat de sistema a emprar. Fins i tot, hi ha casos en què el sistema pot quedar limitat o condicionat tècnicament. Per exemple, la capacitat econòmica a finals d’any en relació amb el remanent disponible dels pressupostos anuals durant el periode en el qual cal realitzar la pavimentació, o què es disposi del temps necessari suficient per aturar la zona on cal realitzar la instal·lació del recobriment.

La realitat és que sistemes més sofisticats i complets, requereixen més dies de posada en obra, i no sempre es tenen tots els dies que caldrien. La tendència de les grans corporacions per a realizar obres de certa magnitud, és que les aturades tècniques programades destinades a tasques de manutenció de les instal·lacions es redueixen a la parada de vacances d’estiu, Setmana Santa i a les dates nadalenques. Fora d’aquestes dates només queden caps de setmana… combinacions per fases i acotant les zones a pavimentar combinant-les festius laborables, ponts i cap de setmana, o be forçar parades no programades, cosa que s’intenta evitar de totes totes.

Més enllà de les raons tècniques que, per exemple, si es donessin en circumstàncies d’obra nova no s’afectarien en absolut respecte la teòrica del projecte, com acabem de veure, hi ha factors que, especialment en projectes de millora o manteniment, poden alterar perfectament a la prescrió més idònia del sistema.
En aquest sentit, és important tenir amplis coneixements dels sistemes per a poder-los personalitzar, a fi de què satisfacin els requeriments imposats i alhora es respectin els tempos d’instal·lació pactats.

Per donar-vos assessorament i, analitzar, aclarir i debatre situacions i motius com aquests, estem les empreses com la nostra. És important confiar en un professional amb experiència, que sàpiga aconsellar en cada cas la solució que estigui d’acord amb les expectatives del client, però alhora que sigui lo suficientment honest en transmetre la realitat dels resultats que s’obtindran en funció de cada situació.

A UNIFORT, totes els nostres pavimentacions estan garantides, tant de l’aplicació com dels productes emprats. Us transmetem tota la tranquil·litat d’una instal·lació de grau professional realitzada per equips ben entrenats i experimentats, per a què el paviment tingui una durada adient i els materials rendeixin degudament al llarg del temps.

Truqueu-nos al   93 568 90 67 o poseu-vos en contacte amb nosaltres online avui mateix per obtenir un pressupost gratuït i sense compromís.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari