Pintat epoxídic

L’elecció correcta del paviment

Compartiu-ho

Contacteu-nos

L’elecció correcta del paviment

En el sector industrial, és molt habitual que el responsable de manteniment o de producció es trobi amb la necessitat de realitzar actuacions de millora del paviment, ja sigui per recuperar les seves prestacions o per transmetre de nou una bona imatge. Amb el pas del temps, es troben amb uns paviments que ja no compleixen amb les seves expectatives ni en quant a l’aspecte visual (les instal·lacions ja no resulten amables a la vista) ni en l’aspecte mecànic, ja que presenten sovint petits desperfectes disseminats arreu. Arribat a aquest punt, prenen la decisió de cercar empreses especialitzades en la matèria, i s’endinsen a la recerca d’informació.

Ràpidament s’adonen que per a prendre una decisió encertada, cal conjugar molts paràmetres i no es tracta d’una tasca gens fàcil. Abans d’abordar-ho, però, fem una pausa per a fer una mirada enrere i fixar-nos en els antecedents històrics previs.

És molt probable que sobre la instal·lació ja s’hagin efectuat revestiments amb anterioritat, com per exemple un sistema bàsic de pintat epoxi, o bé, algun sistema més complex com un multicapa o un auto-anivellador. Seria bo fer l’exercici de ponderar el cost-efectivitat de les solucions adoptades anteriorment. En aquest sentit, conèixer el cost de la solució en comparació amb la durada d’anys en que el paviment ha mantingut un bon estat, permetrà monetitzar-ho i començar a revelar aspectes interessants. Abans de prendre conclusions precipitades i poc fonamentades, probablement hi ha paràmetres que en el seu moment van poder condicionar el fet de posar un paviment o un altre. Per això, una empresa especialista en saber captar l’expectativa del client i encertar amb la tria del sistema de pavimentació adequada és crucial. És en aquest punt, on rau l’èxit. Quan la informació està clara i és coneguda, es dissipen les sorpreses i les decepcions posteriors.

Per a reduir i focalitzar el problema, podríem comparar-ho en resoldre una equació. Hi ha vàries incògnites relacionades entre sí que cal trobar per a obtindre la solució. En el nostre cas, com les unes influeixen sobre les altres, resoldre i comprendre quantes més incògintes siposarà que es cumpleixi la igualtat entre el resultat final obtingut i l’esperat.

La primera, i la més determinant, és la capacitat econòmica disponible. La inversió disponible determinarà poder accedir o no al sistema més idoni. Un sistema bàsic de pintat és més econòmic que un de més complex com pot ser un multicapa. Però la durada en servei de cadascun d’ells tampoc és comparable. Diferenciar correctament un pintat d’un revestiment és important.

La segona, el nombre de dies disponibles per a executar la instal·lació del paviment. Un sistema bàsic de pintat, amb igualtat de materials, requereix menys dies que l’execució d’un multicapa.

La tercera, les prestacions específiques que obligatòriament ha de tenir aquest paviment. És molt important saber si hi haurà exposició a agents químics, exposició a altes temperatures, requisits de conductivitat, grau de capacitat antilliscant en entorns mullats… son sol·licitacions que no es poden obviar, doncs condicionaran la idoneïtat del sistema de pavimentació a utilitzar. Tot i això, tampoc cal oblidar que abans de revestir,  cal fer correctament les reparacions de desperfectes i juntes pertinents. Reparacions mediocres es tradueixen en desperfectes que afloren amb brevetat.

I totes tres juntes, han de ser capaces d’adoptar una textura d’acabat que sigui segura en termes de lliscament, (sempre i quant s’utilitzi el calçat adequat) i alhora la seva neteja no sigui excessivament dificultosa. Per això, establir un programa de neteja periodificat correctament i dinàmic en quant a que s’alteri d’acord amb en nivell de producció del moment, i executat amb els medis adequats, farà que la instal·lació llueixi permanentment en el temps. En aquest sentit, si les neteges tenen la freqüència adecuada, l’operari que du a terme la tasca podrà, en poc temps, tenir la instal·lació neta ràpidament. Si el programa de neteja es dilata massa en el temps, o no s’ajusta be la freqüència en els moments d’alta producció, farà que la brutícia s’acumuli ràpidament i sigui molt dificultosa de treure amb els medis de neteja propis, havent d’acudir a l’ajuda d’una empresa especialitzada per a fer una neteja profunda de recuperació, amb l’increment de cost que això significa. Per tant, si es pot, és molt més rendible netejar més sovint, malgrat que la sensació aparent sigui la de netejar sobre net. Per altra banda, que els carretons utilitzin roda blanca ajudarà a mantenir-ho tot sense marques de rodada negres escampades pel paviment.

Truqueu-nos al   93 568 90 67 o poseu-vos en contacte amb nosaltres online avui mateix per obtenir un pressupost personalitzat gratuït i sense compromís.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari