Revestiment multicapa epoxi quars color

Diferència entre «revestiment epoxi» i «pintura epoxi»

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Diferència entre «revestiment epoxi» i «pintura epoxi»

És possible que sovint hàgiu escoltat els termes “revestiment epoxi” i “pintura epoxi” per a paviments, utilitzats gairebé de forma intercanviable. Quan s’analitza el tipus de sistema de pavimentació necessari durant la realització d’un projecte, un sistema de baix cost a base de pintura epoxi per a paviments, podria semblar una opció atractiva en comparació amb un revestiment epoxídic instal·lat per un professional.

Amb noms que són gairebé idèntics i un etiquetatge dels productes en què es proporciona només la informació mínimament requerida, els revestiments epoxídics i les pintures poden semblar opcions igualment viables per a qualsevol situació.

Són els dos tipus de sistemes realment tan diferents? En realitat, ho són.

Diferències químiques entre pintures i recobriments epoxídics

Per apreciar la diferència entre un revestiment de paviments epoxi i un pintat epoxi, és important comprendre els components químics que componen aquests productes. En poques paraules, un revestiment epoxi consisteix en una resina epoxi de dos components d’alt rendiment (Part A) combinada amb un enduridor de poliamina (Part B).

De vegades, durant la instal·lació, s’afegeixen diversos agregats minerals a mode de càrregues, com sorra de sílice graduada, quars multicolor o molts altres, com a part del sistema i per millorar encara més la resistència a l’abrasió i a la relliscositat, així com l’atractiu visual del producte final. Les pintures epoxídiques, d’altra banda, són sistemes de baix gruix, aplicats amb rodet, on la quantitat de material que recobreix el sòl un cop catalitzat el conformen unes quantes micres, és a dir, quantitats relativament petites de resina epoxi.

Per als propietaris privats que busquen un projecte de bricolatge fàcil, les pintures epoxídiques poden oferir una millor durabilitat i resistència que altres pintures per a paviments que no tenen el component de resina epoxi. No obstant això, les pintures tenen un rendiment que està molt per sota dels recobriments de paviments epoxi de grau industrial veritable.

En seleccionar un sistema epoxídic destinat a un paviment, un factor important a considerar és el percentatge de sòlids en el producte. Aquest número es refereix al percentatge del producte original que permaneix en el paviment quan s’acaba d’assecar o curar: les pintures generalment tenen un menor percentatge de sòlids, amb una porció relativament gran del producte que s’evapora a mesura que s’asseca.

Els revestiments epoxi de grau industrial, d’altra banda, es reticulen químicament i es curen en comptes de simplement assecar, i estan disponibles fins amb un contingut de sòlids del 100%. Un major percentatge de sòlids pot ser una indicació que un producte està destinat principalment per a ús professional, ja que l’aplicació del recobriment pot requerir una major experiència i habilitat. Quan s’instal·len correctament, els revestiments epoxi 100% sòlids donen com a resultat superfícies del paviment molt més resistents i duradores que un sistema més bàsic de pintura epoxi amb baix contingut en sòlids.

Instal·lació i vida útil

Les pintures epoxídiques poden semblar una opció atractiva perquè són simples d’instal·lar. Tot i que la clau de l’èxit és una correcta preparació de substrat, moltes persones sense un coneixement formal d’aplicació d’un sistema de pintura epoxi, poden aconseguir resultats immediats raonablement bons sobre suports competents i en zones de poca exigència. Com a tal, les pintures epoxi proporcionen una solució a curt termini acceptable per a zones de trànsit lleuger. No obstant això, en llocs industrials, comercials o institucionals, el desgast de l’ús diari (trànsit pesat de vehicles de tot tipus i mercaderies, neteges freqüents i activitats operatives exigents) pot danyar i degradar ràpidament la pintura epoxi.

Les instal·lacions d’alt rendiment necessiten recobriments epoxi de qualitat professional i altres recobriments de paviments resinosos per proporcionar una protecció i durabilitat òptima del formigó, a més d’una gamma de característiques de rendiment opcionals. La instal·lació d’aquests sistemes de recobriment, requereix una molt major i més intensa preparació de la superfície i una instal·lació professional.

La superfície de formigó primer ha d’estar preparada mecànicament, amb un correcte diamantat o granallat per assegurar l’adhesió i una forta unió del substrat amb el recobriment. Una vegada que els components químics es mesclen, normalment hi ha només un breu interval de temps («pot life») per instal·lar el revestiment abans que s’assequi.

L’aplicació pot requerir una combinació d’eines, inclosos rodets especials, rasclets, llanes llises o dentades… Diverses capes, com els imprimadors, capes intermèdies i capes finals, estan típicament involucrades.

És fàcil adonar-se que només un contractista professional capacitat hauria de preparar el suport de formigó i instal·lar un revestiments epoxi per a paviments, perquè només quan es seleccionen i instal·len correctament, aquests sistemes resinosos proporcionen una excel·lent durabilitat i generen valor a llarg termini.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari