Paviments per a laboratoris indústria farmacèutica

Paviments ESD per a sales blanques

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Paviments ESD per a sales blanques

Actualment hi ha un nombre creixent de sectors en els quals és necessari controlar les partícules que hi ha en suspensió en l’aire per evitar contaminacions que puguin alterar la qualitat del producte i fins i tot provocar possibles infeccions. És el cas de la indústries farmacèutica i de cosmètica, els hospitals o clíniques, l’àmbit alimentari, la indústria electrònica, la micromecànica, l’espacial, la química o el sector òptic, entre d’altres.

Una sala blanca, o sala neta (en anglès, clean room) és una sala especialment dissenyada per obtenir baixos nivells de contaminació. Aquestes sales han de tenir els paràmetres ambientals estrictament controlats: partícules en aire, temperatura, humitat, flux d’aire, pressió interior de l’aire, il·luminació. Una de les desavantatges de les sales blanques és l’alt cost tant d’implementació com d’operació, la qual cosa restringeix el seu ús a indústries de gran escala.

Les sales netes es classifiquen en funció del nombre i la mida de les partícules permeses per volum d’aire, encara que existeixen diverses normatives al respecte. Així, la US FED-STD-209E fa referències a sales de “classe 100” o “classe 1.000”, per exemple, i indica el nombre de partícules de 0,5 micres (µm) o més grans que es permeten per cada peu cúbic d’aire. La norma ISO 14644-1, per la seva banda, classifica les sales entre ISO 1 i ISO 9.

En el cas del sector farmacèutic és més habitual classificar les sales blanques en graus: A (zona on es realitzen operacions amb alt risc de contaminació microbiològica), B (entorn per a la zona de grau A en el cas de preparació i omplert asèptics), C i D (zones netes per realitzar fases menys crítiques en la fabricació de productes estèrils).

És molt habitual que aquest tipus de sales necessitin paviments ESD quant al seu comportament electrostàtic.

Peücs sanitaris per a sales blanques

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari