Paviment de formigó acolorit en massa Formirapid® Taronja 960

Paviments de formigó acolorit en massa

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Paviments de formigó acolorit en massa

En l’actualitat, hi ha pigments inorgànics per a la coloració del formigó. Estan compostos per òxids de ferro i crom, que gràcies a la seva alta concentració i dispersabilitat, proporcionen colors estables a la intempèrie i al pas del temps.

Aquests pigments són apropiats per a tot tipus de formigons i compatibles amb altres additius i fibres de reforç. No tenen efectes negatius sobre l’armadura ni altera les condicions de resistència, enduriment i consistència. Les cubes de formigó es netegen fàcilment amb aigua després del seu ús.

Formigó pigmentat en massa

En cinc minuts d’amassament en formigonera, s’assoleixen alts valors de dispersió i rendiment del color.

La coloració es realitza en el propi camió formigonera.

Tot i que el pigment pot incorporar-se a peu d’obra, és recomanable incorporar-lo en planta. D’aquesta manera, es disposarà d’un major temps de barrejat durant el transport a fi d’aconseguir una perfecta dispersió del pigment que proporcioni una coloració homogènia de la massa de formigó.

La quantitat de pigment es controla mitjançant l’addició de sacs biodegradables amb l’aigua en funció dels metres cúbics que contingui.

Per exemple, un sac de 10 kg de pigment Formirapid® acoloreix 1 m³ de formigó de 250 kg de ciment per m³. Els tons són reproduïbles de forma continuada.

Obra

Parc natural de la Serralada Marina, Tiana (Barcelona)

Veieu un recopilatori d'imatges d'una pavimentació amb formigó acolorit en massa, acabat antilliscant.

Colors

Pigment Formirapid® Verd GN

Verde

Pigment Formirapid® Vermell 130

Rojo

Pigment Formirapid® Marró 610

Pardo

Pigment Formirapid® Negre 330

Negro

Naranja

Pigment Formirapid® Blanc

Blanco

Pigment Formirapid® Groc 920

Amarillo

 

Característiques dels pigments

  • No alteren les resistències ni els temps d’enduriment.
  • Solidesa total a la intempèrie i agents químics.
  • Incorporació ràpida al formigó o morter ja llest per a l’ús.
  • Fàcil neteja dels estris emprats, “només aigua”.
  • Envasat en una bossa de paper especial, diluible en el propi morter.
  • Dosificació neta i sense necessitat de pesatge

A més de la seva aplicació en en paviments de camins, parcs, jardins i espais urbans, també s’utilitza en edificacions per a ús estructural. Aquests pigments solen complir amb els requisits de la norma EN 12878, categoria B, i en conseqüència estan homologat per a la coloració de formigó armat.

Colors Pigments Formirapid®

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari