Paviment de formigó acolorit en massa Formirapid® Taronja 960

Paviments de formigó acolorit en massa

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Paviments de formigó acolorit en massa

En l’actualitat, hi ha pigments inorgànics per a la coloració del formigó. Estan compostos per òxids de ferro i crom, que gràcies a la seva alta concentració i dispersabilitat, proporcionen colors estables a la intempèrie i al pas del temps.

Aquests pigments són apropiats per a tot tipus de formigons i compatibles amb altres additius i fibres de reforç. No tenen efectes negatius sobre l’armadura ni altera les condicions de resistència, enduriment i consistència. Les cubes de formigó es netegen fàcilment amb aigua després del seu ús.

Formigó pigmentat en massa

En cinc minuts d’amassament en formigonera, s’assoleixen alts valors de dispersió i rendiment del color.

La coloració es realitza en el propi camió formigonera.

Tot i que el pigment pot incorporar-se a peu d’obra, és recomanable incorporar-lo en planta. D’aquesta manera, es disposarà d’un major temps de barrejat durant el transport a fi d’aconseguir una perfecta dispersió del pigment que proporcioni una coloració homogènia de la massa de formigó.

La quantitat de pigment es controla mitjançant l’addició de sacs biodegradables amb l’aigua en funció dels metres cúbics que contingui.

Per exemple, un sac de 10 kg de pigment Formirapid® acoloreix 1 m³ de formigó de 250 kg de ciment per m³. Els tons són reproduïbles de forma continuada.

Obra

Parc natural de la Serralada Marina, Tiana (Barcelona)

Veieu un recopilatori d'imatges d'una pavimentació amb formigó acolorit en massa, acabat antilliscant.

Colors

Pigment Formirapid® Verd GN

Verde

Pigment Formirapid® Vermell 130

Rojo

Pigment Formirapid® Marró 610

Pardo

Pigment Formirapid® Negre 330

Negro

Naranja

Pigment Formirapid® Blanc

Blanco

Pigment Formirapid® Groc 920

Amarillo

 

Característiques dels pigments

  • No alteren les resistències ni els temps d’enduriment.
  • Solidesa total a la intempèrie i agents químics.
  • Incorporació ràpida al formigó o morter ja llest per a l’ús.
  • Fàcil neteja dels estris emprats, “només aigua”.
  • Envasat en una bossa de paper especial, diluible en el propi morter.
  • Dosificació neta i sense necessitat de pesatge

A més de la seva aplicació en en paviments de camins, parcs, jardins i espais urbans, també s’utilitza en edificacions per a ús estructural. Aquests pigments solen complir amb els requisits de la norma EN 12878, categoria B, i en conseqüència estan homologat per a la coloració de formigó armat.

Colors Pigments Formirapid®

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Polit i abrillantat d'un paviment de formigó

Polit i abrillantat

Sistema ideal per a la recuperació de paviments de formigó antics de naus industrials on es prefereixi evitar la instal·lació de revestiments continus per tal de minimitzar costos deguts a manteniments posteriors. Superfícies polides i brillants de gran resistència que no requereixen manteniment. Solucions estètiques altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviments asfàltics i slurry per a espais exteriors

Espais exteriors d’asfalt i slurry

Aplicació de nou rodament asfàltic sobre paviments de formigó existents. Segellats amb morters acolorits de gran protecció per a zones de trànsit lleuger aplicables sobre bases asfàltiques o de formigó. Una perfecta combinació entre durabilitat i estil, ideal per a zones de trànsit lleuger.

Llegeix-ne més
Paviment de formigó desactivat acolorit en massa

Paviment de formigó desactivat o d’àrid vist

La polvorització de retardadors d’enduriment sobre la superfície del formigó fresc acabat d’estendre, permet que amb un rentat amb aigua a pressió s’elimini el ciment superficial descobrint la bellesa dels seu àrids. Els paviments de formigó desactivat o d’àrid vist, ofereixen la possibilitat de realitzar paviments en harmonia amb l’entorn i respectant el medi ambient.

Llegeix-ne més
Paviments asfàltics

Paviments asfàltics

Estesos de rodaments asfàltics per a exteriors industrials. Solucions de ràpida execució i posada en servei.

Llegeix-ne més
Neteja tècnica de paviments industrials

Neteja tècnica de paviments industrials

Recupereu el vostre paviment antic. Aconseguireu un terra net, brillant i antilliscant d’uns paviments bruts i envellits pel continu desgast dels quals no hi ha manera de fer-los nets amb els processos de neteja habituals.

Llegeix-ne més
Moviment de terres

Moviment de terres

Una base sòlida i ben compactada és fonamental per poder garantir un correcte funcionament d’un paviment amb una llarga vida en servei. Realitzem tot el conjunt d’actuacions necessàries en un terreny per a l’execució de l’obra.

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari