Espolsada de quars vermell

Capa de rodament

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Capa de rodament

Es defineix capa de rodament a tot material que bé a espolsada manual, automàtic, en sec o en hidratat, és incorporat a la massa del formigó en el seu procés d’enduriment aportant elements enduridors, de manera que crea una barreja homogènia i monolítica entre la capa de rodament i el formigó.

Aquests materials són els responsables d’aportar més prestacions a nivell de la seva terminació superficial per elevar la resistència al desgast, bé siguin mecàniques (increment de resistència a l’abrasió), de seguretat (resistència al lliscament o minimitzar la generació de pols), i fins i tot estètiques (aportació de color).

Els paviments industrials són elements molt exposats, sotmesos constantment a l’acció de les càrregues, tràfic vehicular, impactes, desgast per fricció, atac d’agents químics …

A part d’una bona qualitat del morter superficial, és important que les condicions de posada en obra i acabats siguin els correctes per assegurar l’èxit de l’acompliment del paviment.

Un altre factor important és la protecció de juntes i fissures. Un paviment ben mantingut allargarà la seva vida en servei i sens dubte proporcionarà una rodament més confortable i segura.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari