Paviment de formigó remolinat en nau industrial

Paviments industrials cimentosos

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Paviments industrials cimentosos

Els recobriments enduridors de naturalesa cimentosa utilitzats com paviments industrials es presenten en 2 tipus: segons sistema d’aplicació i segons característiques específiques del propi recobriment.

Recobriments monolítics

Recobriment a força de ciment, agregats minerals (quars / quars-corindó) o metàl·lics, colorants i additius especials, incorporats superficialment sobre formigó fresc.

Aquests paviments ofereixen alta resistència a l’abrasió, impactes (en cas d’agregats metàl·lics) i una textura superficial llisa de fàcil manteniment i neteja.

L’aplicació d’aquest tractament superficial millora mecànicament les prestacions de la capa de trànsit.

S’introdueix el producte mitjançant la tècnica de espolvoreo en sec sobre el formigó fresc de la llosa, utilitzant la quantitat requerida del material en funció de la intensitat d’ús a la qual el paviment estarà sotmès. La seva incorporació al formigó es porta a terme mitjançant successives passades amb una màquina remolinador, fins a obtenir la textura d’acabat desitjada.

Espolsada de
Quars vermell

Recrescuts

Recobriments de 5 a 50 mm de gruix a base de ciment, agregats minerals o metàl·lics, resines hidrodispersables i additius especials.

Amb els materials utilitzats per a aquests recobriments es confeccionen morters de consistència seca, fluïda o autoanivellant, en funció del tipus de treball a realitzar.

S’utilitzen com a recobriment d’acabat de textura llisa, oferint alta resistència a l’abrasió / impactes o com a capa de regularització d’un suport de formigó per a posteriorment ser revestit amb un sistema d’acabat epoxi o poliuretà.

  • Aplicació sobre el suport de formigó d’un pont d’unió per, un cop pastat el morter d’aigua, ser estès, reglejat i acabat amb remolinador.
  • Aplicació mitjançant sistema de bombeig d’un recobriment autoanivellant, per una vegada endurit, ser revestit amb un tractament epoxi o poliuretà.
Morter cimentós autoanivellador vernissat amb poliuretà alifàtic acabat mat
Morter cimentós autoanivellador vernissat amb poliuretà alifàtic acabat mat. Sala Open Space al nou edifici de Dispensing, Laboratoris Merck.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari