Segellat de juntes de contracció amb massilla de poliuretà elàstica

Segellat de juntes en paviments de formigó

Compartiu-ho

Contacteu-nos

Segellat de juntes en paviments de formigó

Quan es segella una junta? És necessari segellar sempre una junta? Tots els productes de segellat treballen de la mateixa manera?

Tot i que no sempre és necessari segellar una junta en un paviment de formigó, si que és altament recomanable fer-ho i, especialment, quan hi hagi trànsit pesat. Realitzar un correcte segellat en les juntes aporta una sèrie de beneficis que cal tenir en compte per a un òptim acompliment del paviment.

Principalment aporta una major durabilitat del mateix. Amb el segellat de les juntes s’evita l’entrada d’agents externs que puguin entrar al seu interior i produeixin impediments a les dilatacions del formigó provocant restriccions al moviment indesitjades que puguin crear fissures. A més, el segellat impedeix també l’entrada d’elements incompressibles en les juntes que podrien provocar l’aparició d’escantellats en les mateixes i fins i tot trencaments de cantonada. S’evita l’entrada elements rígids que poguessin provocar escantells en els llavis de la mateixa per l’acció del trànsit rodat, o simplement que es produeixi un bombament de fins des de les capes inferiors del paviment cap a la superfície en exteriors. El segellat de les juntes té com a objectiu evitar l’entrada d’aigua per les mateixes, que podria afectar, tant als passadors o barres de lligat en el cas d’haver-les, com a la capa de base del paviment, a la qual podria arribar a erosionar provocant el bombament de fins per les juntes i l’esgraonament de les mateixes per descalçament de les lloses.

Per això, és molt recomanable el segellat de totes les juntes, tant longitudinals com transversals, especialment aquelles que disposin de connectors o barres de lligat. En altres casos, es recomana el seu segellat únicament en el cas que el paviment hagi de suportar un trànsit elevat de vehicles pesants i es trobi en una zona amb precipitació mitjana anual elevada.

El segellat de les juntes pot fer-se mitjançant la utilització de productes que treballen a compressió o per adherència. Els productes que treballen a compressió queden encastats a l’interior de la junta de forma permanent. En ambdós casos un cop la junta està oberta es neteja i opcionalment se li introdueix un cordó obturador en el seu interior per a posteriorment realitzar l’aplicació del producte de segellat. Bàsicament la majoria de productes de segellat de juntes per a paviments industrials de formigó solen ser materials de ràpid assecat que treballen per adherència a base de poliuretans, flexibles, compressibles i d’alta elongació i mòdul elàstic.

Segellat de junta en un terra de formigó
Segellat de juntes

Necessiteu realitzar el segellat de les juntes del vostre paviment industrial? O potser tornar a segellar-les per mantenir-les adequadament?

Som especialistes en paviments industrials. Contacteu-nos i us enviarem un pressupost.

Sol·liciteu un pressupost

Us assessorament personalment i sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà fins a les vostres instal·lacions per oferir-vos una solució d’acord a les vostres necessitats i expectatives.

Som especialistes en Paviments Industrials


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari