unifort-logo-mini
Paviments asfàltics i slurry per a espais exteriors

Espais exteriors d’asfalt i slurry

Aplicació de nou rodolament asfàltic sobre paviments de formigó existents. Una perfecta combinació entre durabilitat i estil, ideal per a zones de trànsit lleuger

Recobriments exteriors

Paviments asfàltics i slurry per a espais exteriors

Sol·liciteu un pressupost

Us assessorarem personalment i sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les vostres instal·lacions per oferir-vos una solució d’acord a les vostres necessitats i expectatives.

El paviment d’asfalt posseeix gran varietat de prestacions en els paviments de terres exteriors. Ja sigui amb trànsit de vianants o rodat, aquest sistema proporciona una superfície d’elevada adherència i elasticitat que evita despreniments i deformacions produïdes per l’acció de les càrregues actuants el que li ofereixen un comportament excel·lent.

És d’una gran durabilitat i posseeix grans qualitats estètiques, a més de la seva generalitzat ús en zones que han de ser senyalitzades amb colors o textures diferents.

Es tracta a més d’una alternativa econòmica comparada amb altres solucions com la realització de recrescuts de formigó, el gruix provoca haver de modificar els lliuraments d’arquetes, portes o desguassos pota adequar-les a les cotes resultants. En canvi, el reduït gruix d’aquest sistema redueix també els treballs d’adequació d’arquetes, portes i desaigües.

El sistema d’acabat està format per un revestiment tipus slurry de perfil rugós, de 2 mm aprox. per a paviments d’aglomerat asfàltic obtingut mitjançant l’aplicació d’un morter estès amb rastra de goma a base de resines sintètiques i càrregues minerals seleccionades, amb dotació aprox. de 2 i 1,5 Kg/m² a la primera i segona capa respectivament. Habitualment és segellat amb pintura via aigua, a base de resines acríliques en emulsió, càrregues micronitzades i pigments adequats, amb un consum aprox. de 0,40-0,50 Kg/m² segons l’estat del suport, i aplicada amb rastra, rodet o air-less.

Superfícies resistents,
duradores i acolorides

PROPIETATS

 • Recrescut sobre superfícies de formigó antigues
 • Mescla bituminosa en calent estès manualment, de 3 a 4 cm de gruix + els 2-3 mm d'espessor del revestiment d'acabat.
 • Comportament al foc Bfl – s1
 • Segellat amb slurry antilliscant, de lliscabilitat Rd classe 3.
 • Molt resistent al trànsit rodat i a carburants (norma ASTM D-466)
 • De ràpida instal·lació
 • Ideal per a accessos vehiculars i per als vianants, aparcaments, parcs, jardins, zones recreatives i segellat en general d'aglomerats asfàltics.

Recrescut ideal per instal·lar sobre superfícies de formigó antigues. Tot just s'alteren les cotes actuals.

CONTACTEU-NOS

  Connexió segura


  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
  Responsable del tractament: PAVIMENTS UNIFORT SL
  Adreça del responsable: C/ Camí fondo de Can Guitet 15, CP 08160, Montmeló (Barcelona)
  Finalitat: Les vostres dades seran utilitzades per poder atendre les vostres sol·licituds i prestar-vos els nostres serveis.
  Publicitat: Només us enviarem publicitat amb la vostra autorització prèvia, que podreu facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.
  Legitimació: Únicament tractarem les vostres dades amb el vostre consentiment previ, que podreu facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.
  Destinataris: Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que us demanem.
  Drets: Teniu dret a saber quina informació tenim sobre vosaltres, corregir-la i eliminar-la, tal com s'explica a la informació addicional disponible al nostre web.
  Informació addicional: Més informació a l'apartat "LES VOSTRES DADES SEGURES" de la nostra política de privacitat.

  Segell de qualitat ISO 9001 per Bureau Veritas