unifort-logo-mini
Aparcament amb paviment asfàltic amb slurry

Parkings – Asfalt i slurry

Superfícies contínues i flexibles sobre bases existents, de ràpida posada en servei.

Paviments per a pàrquings públics o comunitaris impecables

Quan parlem de sòls per a aparcaments, el nivell d’exigència ha de ser l’adequat. En primer lloc, ha de ser antilliscant per proporcionar la seguretat suficient quan el vehicle circuli amb els pneumàtics mullats. Una adherència adequada i segura que proporcions una bona agafada, especialment quan es tracta de motociletas. En segon lloc, deu ser resistent a l’abrasió per a les zones que pateixen més desgast com en zones d’alta maniobrabilitat, rampes i corbes.

A més, el paviment ha de ser resistent a la caiguda ocasional de carburant o olis al mateix temps que aquests siguin fàcils de netejar.

Aquest sistema té un comportament excel lent i de llarga durabilitat. Proporciona una superfície d’elevada adherència i flexibilitat per tal que no es produeixin despreniments i deformacions ocasionades per l’acció de les càrregues que actuen sobre ell. Encara que cal remarcar que les càrregues transmeses per cobertes de cotxes, motos, ciclomotors o camionetes presenten una incidència lleu sobre el paviment.

Superfície antilliscant i contínua
Solució econòmica
Sense manteniment

Rodaments asfàltics en calent molt resistents per a una llarga vida en servei. Sense necessitat de manteniment.

Sol·liciteu un pressupost

Us assessorarem personalment i sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les vostres instal·lacions per oferir-vos una solució d’acord a les vostres necessitats i expectatives.

PROPIETATS

 • Es tracta d'una alternativa molt més econòmica a les solucions tradicionals basades en la substitució dels paviments deteriorats o la construcció de recrescuts a base de formigó remolinat, en aquest cas el gruix més gran provoca tot un seguit de sobrecàrregues importants que fan que es redueixi sensiblement la capacitat portant de l'estructura i costoses modificacions en lliuraments amb arquetes, desguassos i portes per a l'adequació a les cotes resultants.
 • Aquest tipus de sistema no requereix manteniment.
 • El seu gruix reduït (de 3 a 5 cm) permet complir amb l'alçada mínima establerta per la normativa vigent. Molt sovint l'altura lliure de les plantes inferiors sol ser bastant escassa, i en aquests casos això dificulta l'accés a vehicles tot terreny. El repicat perimetral d'arquetes, desguassos i portes és suficient per aconseguir unes entregues perfectes.
 • Es tracta d'una superfície contínua, flexible, acolorida i antilliscant.
 • Asfaltat en calent, aplicat manualment
 • La ràpida aplicació, atorga a aquest sistema unes altes produccions diàries, el que disminueixen els temps d'instal·lació, reduint les molèsties ocasionades als usuaris de l'aparcament.
 • Molt resistent al trànsit rodat
 • La posada en servei del paviment acabat d'instal·lar és pràcticament immediata.

Preguntes freqüents

Requisits legals

Cal demanar permís a l'Ajuntament?

Per fer obres en un habitatge, un local, un edifici o un solar, cal demanar un permís a l’Ajuntament. El tipus de permís a demanar (llicència, comunicat, assabentat o autorització per a actuacions d’urgència) depèn del lloc on es vulgui fer l’obra i de la classe de treballs a realitzar. Actualment la tramitació dels expedients d’obres poden gestionar-se de forma telemàtica.

La sol·licitud i tramitació del permís la realitza l'empresa subcontractista o la Propietat?

Degut a què per fer la sol·licitud cal aportar algun tipus de documentació, l’habitual i el més pràctic és que la Propietat, assessorada directament per l’Ajuntament de cada municipi, ho realitzi directament. Segons la zona geogràfica en què es trobi l’obra, la documentació pot variar lleument. Tanmateix, en el cas de què preferiu que el servei de sol·licitud i tramitació el gestionem nosaltres, hi haurà un cost addicional.

Aspectes tècnics

Quan pesa el paviment?

En el cas de pavimentar sobre forjats, la pèrdua de càrrega portant és aproximadament de 25 kg/m2 per cada centímetre de gruix. Com aquesta solució és de capa prima (de 3 a 5 cm generalment), la pèrdua és molt inferior que amb solucions a base de pavimentacions amb formigó que requereix gruixos superiors.

Com es realitza l'estesa i la compactació?

Degut a què habitualment els accessos als garatges disposen d’alçades i amplades limitades, l’entrada del material es realitza amb màquina Bobcat i l’estesa és manual. En casos amb bons accessos o superfícies grans i amples, l’estesa es realitza amb una màquina estenedora petita. La compactació la du a terme un corró vibratori compactador de 650 kg.

Cal treure el paviment deteriorat actual?

En absolut. Aquesta solució permet pavimentar sobre suports deteriorats existents, la qual abarateix considerablement la inversió degut a l’estalvi del cost de la demolició i gestió de residus. Demoldre el terra actual implica una execució d’obres molt més cara, complexa, duradora, polsegosa i sorollosa, causant importants incomoditats acústiques i vibracions als veïns pels martells percutors i per l’extracció de les runes per a transportar-les a l’abocador.
La nostra solució no genera incomoditats ni costos per actuacions addicionals que en la majoria dels casos son totalment innecessàries.

Si no es treu el paviment actual, com queden les cotes a les entregues i a les portes?

La solució és ben fàcil, es realitza un repicat perimetral a l’element a entregar per tal de mantenir la cota zero actual en tots els punts singulars. Aquest fet suposa un gran estalvi d’adequació de cotes, encara que en alguns casos concrets, sí que és recomanable alçar els registres existents per entregar el paviment correctament a la cota d’acabat.

Un cop s'hagi buidat completament l'aparcament de vehicles i objectes, cal netejar abans el paviment?

En absolut. Nosaltres ens encarreguem de tot.

CONTACTEU-NOS

  Connexió segura


  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
  Responsable del tractament: PAVIMENTS UNIFORT SL
  Adreça del responsable: C/ Camí fondo de Can Guitet 15, CP 08160, Montmeló (Barcelona)
  Finalitat: Les vostres dades seran utilitzades per poder atendre les vostres sol·licituds i prestar-vos els nostres serveis.
  Publicitat: Només us enviarem publicitat amb la vostra autorització prèvia, que podreu facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.
  Legitimació: Únicament tractarem les vostres dades amb el vostre consentiment previ, que podreu facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.
  Destinataris: Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que us demanem.
  Drets: Teniu dret a saber quina informació tenim sobre vosaltres, corregir-la i eliminar-la, tal com s'explica a la informació addicional disponible al nostre web.
  Informació addicional: Més informació a l'apartat "LES VOSTRES DADES SEGURES" de la nostra política de privacitat.

  Segell de qualitat ISO 9001 per Bureau Veritas