unifort-logo-mini
Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó per a naus industrials, degudament executats amb bones planimetries que proporcionen un rodament confortable i durador.

Paviments industrials resistents

Els paviments de formigó constitueixen un suport imprescindible per a desenvolupar, sobre el mateixos, qualsevol activitat industrial. Disposar d’un suport sòlid és la base perquè les activitats operacionals es produeixin amb seguretat i sense alteracions ni interrupcions.

Trànsit rodat, arrossegaments, impactes, abocaments, càrregues estàtiques, càrregues dinàmiques, càrregues distribuïdes … són el dia a dia de l’activitat industrial. Els paviments de formigó són elements severament exposats, i és per això que disposar d’un paviment ben executat i amb un acabat remolinat adequat, és de vital importància per a un correcte funcionament.

Prestem molta atenció al correcte dimensionat per a una adequada capacitat de distribució d’esforços, per obtenir una bona planimetria general que confereixi un rodament ràpid i confortable i per una adequada disposició de juntes i sistemes d’armat per aconseguir una llarga vida en servei del paviment de formigó amb un mínim manteniment.

Sol·liciteu un pressupost

Us assessorament personalment i sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà fins a les vostres instal·lacions per oferir-vos una solució d’acord a les vostres necessitats i expectatives.

Sobre el paviment del magatzem és on s'executa el vostre negoci, on hi deseu la vostra valuosa mercaderia, on els vostres empleats i equips interactuen.

Superfícies resistents i duradores
perquè desenvolupeu la vostra activitat
de manera eficaç.

PROPIETATS

 • Paviments de nova construcció
 • Recrescuts sobre paviments existents per a renovació de sòls antics deteriorats.
 • Paviments de formigó reforçats amb fibres d'acer o armats amb malles tradicionals.
 • Tractaments superficials monolítics per a la millora de la capa de rodadura mitjançant l'addició de quars i corindó eventualment acolorits.
 • Possibilitat de diferents acabats:
  Per interiors: Polit acabat remolinat fi convencional, abrillantat mitjançant nano silicats de liti per a un aspecte cristalitzat o amb recobriments polimèrics de resines epoxi.
  Per exteriors: Polit acabat antilliscant remolinat semi-fi, rugós, raspatllat, rovellat, desactivat o imprès.
 • Grans rendiments diaris
 • Aplicacions: Naus industrials, parkings, locals comercials, pistes esportives...

CONTACTEU-NOS

  Connexió segura


  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
  Responsable del tractament: PAVIMENTS UNIFORT SL
  Adreça del responsable: C/ Camí fondo de Can Guitet 15, CP 08160, Montmeló (Barcelona)
  Finalitat: Les vostres dades seran utilitzades per poder atendre les vostres sol·licituds i prestar-vos els nostres serveis.
  Publicitat: Només us enviarem publicitat amb la vostra autorització prèvia, que podreu facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.
  Legitimació: Únicament tractarem les vostres dades amb el vostre consentiment previ, que podreu facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.
  Destinataris: Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que us demanem.
  Drets: Teniu dret a saber quina informació tenim sobre vosaltres, corregir-la i eliminar-la, tal com s'explica a la informació addicional disponible al nostre web.
  Informació addicional: Més informació a l'apartat "LES VOSTRES DADES SEGURES" de la nostra política de privacitat.

  Segell de qualitat ISO 9001 per Bureau Veritas