unifort-logo-mini
Banda de senyalització

Senyalització de sòls en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d'apilament, zona de trànsit de carretons ...

Una bona senyalització és determinant

Una correcta senyalització en un paviment constitueix un element essencial en la indústria, ja que permet delimitar itineraris, àrees o advertir de perills d’una forma molt visual. Normalment, es porta a terme amb pintura especial a base de resines, que es caracteritza per tenir una gran resistència al desgast per fricció. S’assequen bastant ràpid, el que permet pintar grans superfícies sense tancar el recinte. Solen emprar-se per delimitar espais amb línies, advertir de zones perilloses que per seguretat requereixin ser alertades visualment com l’existència de canvis de nivell, escales, aparcaments o zones de vianants, de producció o de rodament de vehicles, entre moltes altres.

L’ideal hauria de ser que els centres de treball disposessin el mateix criteri de senyalització en totes les seves àrees, permetent que sigui interpretada de la mateixa forma en qualsevol punt en el qual es trobin el personal, encara que internament hagin maneres diferents de funcionament segons quines siguin les necessitats de producció. Tot això és necessari per garantir que el treball es desenvolupa en condicions òptimes de seguretat i ordre. Per això una correcta senyalització fa que la mercaderia estigui disposada en cada moment en l’àrea específica que li correspon.

Prestem assessorament així com d’execució dels treballs de definició i disseny de solucions segures per a mercaderia i itineraris de vianants i vehicles de manipulació de mercaderies. Presa de dades in situ, replanteig per a la resolució de punts singulars, definició de seccions, colors i amples de banda, iconografia a emprar, senyalització d’acord amb la normativa específica d’aplicació seguint sempre les directrius establertes pel seu Servei de Prevenció aliè.

Senyalització de llarga duració,
i de ràpid assecat

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Sol.liciteu un pressupost

Us assessorarem personalment i sense compromís

El nostre equip tècnic-comercial es desplaçarà a les seves instal·lacions per oferir-li una solució d’acord a les seves necessitats i expectatives.

APLICACIONS

 • Línies de delimitació
 • Passadissos peatonals
 • Passos de zebra
 • Fletxes
 • Àrees específiques d'apilament
 • Zona de trànsit de carretons

Tot i que la senyalització, per si mateixa, mai elimini el risc, contribueix a reduir-lo.

Línies de senyalització

CONTACTEU-NOS

  Connexió segura


  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
  Responsable del tractament: PAVIMENTS UNIFORT SL
  Adreça del responsable: C/ Camí fondo de Can Guitet 15, CP 08160, Montmeló (Barcelona)
  Finalitat: Les vostres dades seran utilitzades per poder atendre les vostres sol·licituds i prestar-vos els nostres serveis.
  Publicitat: Només us enviarem publicitat amb la vostra autorització prèvia, que podreu facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.
  Legitimació: Únicament tractarem les vostres dades amb el vostre consentiment previ, que podreu facilitar-nos mitjançant la casella corresponent establerta a aquest efecte.
  Destinataris: Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que us demanem.
  Drets: Teniu dret a saber quina informació tenim sobre vosaltres, corregir-la i eliminar-la, tal com s'explica a la informació addicional disponible al nostre web.
  Informació addicional: Més informació a l'apartat "LES VOSTRES DADES SEGURES" de la nostra política de privacitat.

  Segell de qualitat ISO 9001 per Bureau Veritas