unifort-logo-mini
Hangar en el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

Hangar en el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

Procedimiento de eliminación de pintura existente mediante diamantado mecánico y aplicación de nueva capa de pintura epoxi al agua.

El problema

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) disposa d’un hangar a l’Aeroport del Prat, a Barcelona.

El tractament de pintura epoxi del paviment existent va tenir una durabilitat de 8 anys. Arribat el moment, es planteja la renovació de la mateixa per una superfície de 450 m2.

La solución

La solució proposada es correspon amb l’eliminació de restes existents mitjançant un doble diamantat mecànic. Afinat posterior mitjançant passades successives amb diferents abrasius de diamant per deixar neta i sense pintura existent la superfície del paviment. Aspirat de la pols continu amb aspirador industrial.

El procediment inclou la reparació de zones malmeses del paviment, la reparació i segellat de desperfectes, juntes i esquerdes existents, i l’aplicació successiva de tres capes de pintura epoxi a l’aigua, aplicades amb corró.

Pintat amb resina epoxi a l'aigua

Som especialistes en Paviments Industrials