unifort-logo-mini
Paviment de morter cimentós autoanivellant pintat i vernissat

Paviment de morter cimentós autoanivellant pintat i vernissat

Acondicionament del paviment per a la Sala Open Space, al nou Edifici de Dispensing, Laboratoris Merck, Mollet del Vallès.

Som especialistes en Paviments Industrials