unifort-logo-mini
Recuperació i neteja de passadissos de naus industrials

Recuperació i neteja de passadissos de naus industrials

Procediment de tractament de la superfície mitjançant diamantat mecànic per afinat i neteja de la capa superficial del paviment.

El problema

L’empresa disposa de vuit passadissos pels quals circulen carretons trilaterals. Durant les accions de manipulació de mercaderies, hi ha caiguda de les mateixes provocant que els pots de pintures es vessin i taquin considerablement el paviment.

La solució

Eliminació de restes existents mitjançant diamantat mecànic, inclòs aspirat de la pols amb aspirador industrial. El procediment inclou la reparació de desperfectes del paviment, i l’afinat del mateix mitjançant passades successives amb abrasius de diamant per deixar neta la superfície del paviment.

Dianovado al passadís amb màquina multidisc
Diamantat a un passadís

Som especialistes en Paviments Industrials