unifort-logo-mini
Reparació d’arqueta malmesa

Reparació d’arqueta malmesa

Reparació d'arqueta malmesa pel trànsit rodat continuat de camions d'alt tonatge amb materials d'assecat ultra-ràpid i d'extrema resistència mecànica.

El problema

Registre circular per pou malmès

El registre està situat en un carrer central pavimentada amb formigó. El pas continuat amb vehicles d’alt tonatge danyen els registres existents amb certa recurrència. Sorgeix la necessitat d’utilitzar materials que no interfereixin al trànsit normal de la instal·lació i que alhora les zones reparades siguin realment duradores.

La solució

Reparació del morter de subjecció malmès al voltant d'un registre circular per un pou

Delimitació i acotament de la zona a sanejar amb tall amb disc diamantat. Eliminació de les restes existents mitjançant repicat mecànic amb martell percutor. Reblert amb morter d’altes prestacions d’assecat ultra-ràpid.

Som especialistes en Paviments Industrials