unifort-logo-mini

Docs Publicacions tècniques

Documentació i articles tècnics amb informació suggerent, majoritàriament relacionats amb l'àmbit de la pavimentació industrial.

  Arxius de la categoria «Sistemes de preparació»
Preparació de superfícies o suports de formigó

Els sistemes de preparació de superfícies poden variar d’un treball a un altre. Els més emprats són el polit, diamantat (escalabornat), granallat i fresat. L’objectiu és el de dotar la superfície d’aplicació la rugositat, neteja, fermesa i capacitat d’absorció necessàries per garantir l’adherència dels materials que es vagin a instal·lar per tal d’assegurar la durabilitat dels treballs realitzats.

Llegeix-ne més