unifort-logo-mini

Política de privacitat

Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals

A Europa i a Espanya hi ha normes de protecció de dades pensades per a protegir la vostra informació personal d’obligat compliment per a la nostra entidad. Per això, és molt important per a nosaltres que entengueu perfectament què farem amb les dades personals que us demanem. Así, serem transparents i us donarem el control de les vostres dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que us permetran decidir què farem amb la vostra informació personal. Si un cop llegida la present informació us queda algun dubte, no dubteu a preguntar-nos. Gràcies per la vostra col·laboració.

 

Qui som?

NOM / DENOMINACIÓ SOCIAL PAVIMENTS UNIFORT S.L.
CIF / NIF B65538860
ACTIVITAT / OBJECTE SOCIAL Pavimentos Industriales
DOMICILI SOCIAL / PROFESSIONAL Carrer del Camí fondo de Can Guitet 15, 08160 – Montmeló (Barcelona)
TELÈFON  93 568 90 67
FAX  93 568 91 13
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC infounifort.com
ADREÇA WEB www.unifort.es; www.unifort.com; www.unifort.cat
DADES D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL / REGISTRE PÚBLIC Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42525, Foli 113, Full B 408692, Inscripció 1

Per a què farem servir les vostres dades?

Amb caràcter general, les vostres dades personals seran usades per poder relacionar-nos amb vosaltres i poder prestar-vos els nostres serveis. Tanmateix, també poden ser usades per a altres activitats, com enviar-vos publicitat o promocionar les nostres activitats.

 

Per què necessitem utilitzar les vostres dades?

Les vostres dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vosaltres i poder prestar-vos els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la vostra disposició una sèrie de caselles de verificació que us permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la vostra informació personal.

 

Qui coneixerà la informació que li demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que us demanem.

De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la vostra informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a les mateixes perquè puguem prestar-vos els nostres serveis . Per exemple, el nostre banc coneixerà les vostres dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la vostra informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Posant-vos un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, us demanarem prèviament el vostre permís a través d’opcions clares que us permetran decidir a això.

 

Com protegirem les vostres dades?

Protegirem les vostres dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l’ús de la vostra informació.

Per això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les seves dades personals estan segures en tot moment.

 

Enviarem les vostres dades a altres països?

Al món hi ha països que són segurs per als seus dades i altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les vostres dades. La nostra política és no enviar la vostra informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les seves dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-vos el servei, sigui imprescindible enviar les vostres dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre us demanarem prèviament el vostre permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l’enviament de la vostra informació personal a un altre país.

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables, farem eliminar-los de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

 

Quins són els vostres drets de protecció de dades?

En qualsevol moment podeu dirigir-vos a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vosaltres, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situaciones.

Per sol·licitar algun d’aquests drets, haureu de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del vostre DNI, per poder identificar-vos.

En les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per a sol·licitar aquests drets i us oferirem la nostra ajuda per emplenar-los.

Per saber més sobre els vostres drets de protecció de dades, podeu consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

Podeu retirar el vostre consentiment si canvieu d’opinió en un moment posterior?

Podeu retirar el vostre consentiment si canvieu d’opinió sobre l’ús de les vostres dades en qualsevol moment.

Així, per exemple, si vosaltres un dia vàreu interessats en rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitjeu rebre més publicitat, podeu fer-nos-ho constar mitjançant el formulari d’oposició al tractament disponible a les oficines de la nostra entitat.

 

En el cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos, on podeu formular una reclamació?

En el cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

  • Seu electrònica: www.agpd.es
  • Direcció postal: Agencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid
  • Via telefònica: Telf. 901 100 099 – 91 266 35 17

Fer una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

 

Elaborarem perfils sobre vosaltres?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, poden existir situacions en què, amb fins de prestació del servei, comercials o d’altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vosaltres. Un exemple podria ser la utilització del vostre historial de compres o serveis per poder oferir-vos productes o serveis adaptats als vostres gustos o necessitats.

En aquest cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la vostra informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el seu propi benefici.

 

Farem servir les vostres dades per a altres fins?

La nostra política és no fer servir les seves dades per a altres finalitats diferents de les que us hem explicat. Si, no obstant, necessitéssim utilitzar les vostres dades per a activitats diferents, sempre us demanarem prèviament el vostre permís a través d’opcions clares que us permetran decidir-ho.