unifort-logo-mini

Docs Publicacions tècniques

Documentació i articles tècnics amb informació suggerent, majoritàriament relacionats amb l'àmbit de la pavimentació industrial.

  Arxius de la categoria «Paviments de formigó»

Els paviments o sòls de formigó han presentat durant els darrers anys un gran desenvolupament tecnològic proporcionant estructures amb alts cicles de vida, amb més facilitat de construcció, amb augments considerables en la seguretat, major estalvi d’energia i de major economia.

Correcta preparació del terreny per rebre un paviment de formigó imprès

Què és el formigó imprès? El paviment de formigó imprès és us sistema amb el qual s'utilitzen motllos amb diferents dissenys per a estampar el formigó a nivell superficial, i d'aquesta manera i amb l'ajuda de ciments especials pigmentats, s'imita l'aspecte d'un material natural com la pedra o la fusta. Paviments de formigó imprès El [...]
Llegeix-ne més
Paviment de formigó rovellat amb sulfat de ferro

Rovellar superfícies de formigó El sulfat de ferro és un producte que s'utilitza comunament en la medicina i com a fertilitzant per a les plantes. La majoria de la gent probablement mai pensaria en la possibilitat de tenyir el formigó amb sulfat de ferro. De fet, ofereix una manera de canviar el color dels paviments [...]
Llegeix-ne més
asfalt vs formigó

Els paviments podrien definir-se com estructures sobre capes superposades de materials processats per sobre del terreny natural, amb la finalitat de distribuir les càrregues aplicades a la subrasant. Actualment, hi ha diversos mètodes de pavimentació. Aquests, gràcies als avenços pel que fa al desenvolupament de nous materials de la construcció, han evolucionat fins a l'obtenció [...]
Llegeix-ne més
Malles electrosoldades

La malla electrosoldada és un producte format per dos sistemes de barres o filferros d'acer, un de longitudinal i un altre transversal, que es creuen entre si perperdicularment (en forma ortogonal) i els punts de contacte o interseccions estan units, mitjançant soldadures elèctriques per resistència a un procés de producció en sèrie. fan servir per [...]
Llegeix-ne més
Espolsada de quars vermell

Es defineix capa de rodament a tot material que bé a espolsada manual, automàtic, en sec o en hidratat, és incorporat a la massa del formigó en el seu procés d'enduriment aportant elements enduridors, de manera que crea una barreja homogènia i monolítica entre la capa de rodament i el formigó. Aquests materials són els [...]
Llegeix-ne més
Paviment de formigó remolinat en nau industrial

Els recobriments enduridors de naturalesa cimentosa utilitzats com paviments industrials es presenten en 2 tipus: segons sistema d'aplicació i segons característiques específiques del propi recobriment. Recobriments monolítics Recobriment a força de ciment, agregats minerals (quars / quars-corindó) o metàl·lics, colorants i additius especials, incorporats superficialment sobre formigó fresc. Aquests paviments ofereixen alta resistència a l'abrasió, [...]
Llegeix-ne més