unifort-logo-mini

Docs Publicacions tècniques

Documentació i articles tècnics amb informació suggerent, majoritàriament relacionats amb l'àmbit de la pavimentació industrial.

  Arxius de la categoria «Paviments industrials»

Els paviments constitueixen un suport imprescindible per a desenvolupar sobre els mateixos activitats industrials. Disposar d’un suport adequat és fonamental perquè les operacions que es duguin a terme sense alteracions i amb seguretat. Arrossegaments, tràfic rodat, impactes, abocaments, càrregues… formen part de l’activitat industrial diària. Els paviments industrials són elements que estan severament exposats per la qual cosa disposar d’un paviment ben executat és fonamental per a un funcionament correcte.

Correcta preparació del terreny per rebre un paviment de formigó imprès

Què és el formigó imprès? El paviment de formigó imprès és us sistema amb el qual s'utilitzen motllos amb diferents dissenys per a estampar el formigó a nivell superficial, i d'aquesta manera i amb l'ajuda de ciments especials pigmentats, s'imita l'aspecte d'un material natural com la pedra o la fusta. Paviments de formigó imprès El [...]
Llegeix-ne més

En els entorns de processament, especialment en humit, el perfil correcte de la superfície és essencial per a proporcionar un ambient segur i eficient de treball. Els paviments industrials ofereixen una àmplia gamma de perfils de superfícies. Des de sistemes llisos fins a paviments amb una textura altament definida. Freqüentment, les zones de processament en [...]
Llegeix-ne més
Revestiment multicapa epoxi quars color

És possible que sovint hàgiu escoltat els termes "revestiment epoxi" i "pintura epoxi" per a paviments, utilitzats gairebé de forma intercanviable. Quan s'analitza el tipus de sistema de pavimentació necessari durant la realització d'un projecte, un sistema de baix cost a base de pintura epoxi per a paviments, podria semblar una opció atractiva en comparació [...]
Llegeix-ne més
Pintat amb poliuretà alifàtic en color blau

Quant de temps en servei pot rendir un revestiment epoxi? Si esteu pensant en instal·lar un revestiment epoxi pel paviment de la vostra nau industrial, contractar a una empresa especialitzada per fer el treball és crucial a fi d'obtenir una qualitat de grau professional. En aquest punt, probablement us preguntareu quina durada en el temps [...]
Llegeix-ne més
Pavimentació llosa de formigó

Extracte de la norma EHE en el seu articulat corresponent al punt: 71.5.3. Posada en obra del formigó en condicions climàtiques especials Formigonat en temps fred La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, [...]
Llegeix-ne més