Compartiu-ho

Contacteu-nos

Rehabilitació de paviments per a aparcaments

Per a terres ensotats, irregulars i poc resistents:

El pas continuat de vehicles sobre paviments antics, a base d’asfalt en fred o amb morter o formigó de baixa resistència, sol provocar deterioraments importants en el paviment. Aquests es descomponen amb facilitat, especialment a les zones més castigades, com a zones de gir, maniobres i rampes, provocant una superfície polsegosa, amb sots i irregular.

Rehabilitem els sòls mitjançant l’aplicació de nova capa asfàltica de rodament en calent, posterior recobriment amb slurry com segellat de la mescla bituminosa i la senyalització opcional de places d’estacionament.

ABANS

DESPRÉS

Informeu-vos de la rehabilitació de sòls de garatges amb solucions asfàltiques i slurry

Per a terres de formigó, regulars i resistents:

En el cas de disposar de suports de formigó en millor estat, amb una superfície regular i resistent, es pot optar per l’aplicació d’una solució de pavimentació polimèrica.

Rehabilitem els sòls mitjançant l’aplicació de resines epoxi o de poliuretà com a segellador antipols i de protecció del formigó, opcionalment si es desitja es reprodueix fidelment la senyalització de places existent.

ABANS

DESPRÉS

Informeu-vos de la rehabilitació de terres de garatges amb resina epoxi o poliuretà


Altres paviments industrials

Solera de formigó a una nau industrial

Paviments de formigó fratassat

Paviments de formigó amb acabat fratassat/remolinat mecànic degudament executats. Bones planimetries que proporcionen una rodament ràpid, segur, confortable i durador.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa monocolor

Paviment continu multicapa monocolor

Paviments continus amb materials permeten realitzar instal·lacions en caps de setmana, sense necessitat de moure maquinària pesada ni prestatgeries. Resultats estètics òptims i altament funcionals.

Llegeix-ne més
Paviment continu multicapa quars color

Paviment continu Multicapa Quars Color

El paviment continu multicapa quars color és l’estàndard decoratiu industrial per excel·lència. Resultats estètics òptims i altament funcionals capaços de resistir les sol·licitacions exigides pel sector industrial.

Llegeix-ne més
Pintat epoxi zona producció

Pintat epoxi de terres industrials

Pintats epoxi econòmics, antipols i de fàcil neteja que proporcionen una molt bona imatge.

Llegeix-ne més
Junta reparada

Reparació de juntes

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.
Sistema de reparació de paviments d’alto rendiment y durabilitat, transitables a l’instant. Ideal per soleres amb un intens servei, com la indústria logística.

Llegeix-ne més
Banda de senyalització

Senyalització

Senyalització de paviments en naus industrials per marcar i distingir zones. Ratlles de llarga durada: passadissos de vianants, passos de zebra, fletxes, àrees específiques d’apilament, zona de trànsit de carretons…

Llegeix-ne més

Deixa el teu comentari